Atop-Tieto Ab

Det finska företaget Atop-Tieto Oy, grundat år 1986, är Finlands ledande leverantör av mjukvara för uppföljning av arbetsmängd, kostnader och kvalitet i fastighets- och matservicebranschen.

Kunderna är aktörer som producerar och köper tjänster inom både den offentliga och privata sektorn. Vår verksamhet delas in i två affärsområden, mjukvara och tjänster.

Vårt mål är att möjliggöra våra kunders framgång genom att erbjuda de bästa mjukvarorna, applikationerna, branschspecifika informationsbankerna samt specialisttjänsterna. Med våra lösningar vill vi främja möjligheterna till effektivitet, konkurrenskraft och tillväxt.

1.jpg

PROGRAMVARA

Med hjälp av programvaran och informationsbankerna planerar du den behövliga arbetsmängden för dina arbetsställen, räknar du ut kostnaderna och följer upp den förverkligade kvaliteten. Med CAD –bildhanteringsegenskaperna utnyttjar du ritningarna som en del av planerings- och räknearbetet samt producerar visuellt mervärde till dina projekt.


2.jpg

TJÄNSTER

Våra specialisttjänster består av konsultering, kvalitetsuppföljning samt internationellt försvarbara forskningstjänster för arbete inom städning och mattjänster. Hotline-användarsupporten besvarar och ger råd i dina frågor snabbt och pålitligt. Vår bildhanteringstjänst möjliggör bl.a. kvadrering av planritningar.

3.jpg

UTBILDING

Vår utbildningstjänst omfattar grund-, fortsättnings- och bonuskurser för mjukvaran samt användarspecifikt planerade helheter. Utbudet påfylls av Insta 800 –utbildningarna. Utbildningarna är praktiskt inriktade och inlärningen är effektiv – våra utbildare är proffs inom sin bransch.